beurs3

Volledige versie: 2012 jaar van de DAX
U bekijkt momenteel een uitgeklede versie van ons materiaal. De volledige versie met bijbehorende opmaak weergeven.
[Afbeelding: IEX-2012.jaar-van-de-Dax.jpg]

Ik ga de draad maar gewoon hier voortzetten (motivatie volgende bijdrage)

Eerst de herhaling van mijn tekst van 5 jaar gekleden


Omdat veel beleggers voorspellingen doen voor het nieuwe beursjaar, breng ik hier enkele van de mijne, met name die gericht zijn op Duitsland.
In Duitsland was bevolkingskrimp langdurig een groot probleem en met name t.a.v. de immigratiecomponent ook een weerslag van mindere florissante economische ontwikkelingen. 
En waar in veel Europese landen rond 1990 bij het geboortecijfer het dieptepunt werd bereikt, bleef dit cijfer in Duitsland almaar dalen. 
Maar voor het eerst in jaren kon in het tweede kwartaal van 2011 een (snel toenemende) immigratie het tekort bij de geboortes compenseren.
Weliswaar had Duitsland al in 2010 voor het eerst weer een fors immigratieoverschot van 127.000 personen, maar dat was nog steeds niet voldoende voor bevolkingsgroei.
In 2011 liep het immigratieoverschot verder op (Q1: 42.000, Q2: 97.000) en bij in Q2 een geboortetekort van 49.000 werd in dat kwartaal het demografische omslagpunt bereikt en groeide de bevolking met 48.000 personen.

Bevolkingsgroei ondersteunt in hoge mate BNP-groei en zorgt tevens voor toenemende consumentenbestedingen en ook vraag naar woonruimte.
Dit betekent voor Duitsland een enorme omslag, omdat de binnenconjunctuur vanaf nu weer forse groeiimpulsen brengt en het land tevens minder afhankelijk zal maken van haar exportsector. 
Er is nu in Duitsland anders dan elders in West-Europa ruimte voor (flinke) loonsverhogingen, en wanneer dat gebeurt zal Duitsland ook Europa toenemende impulsen kunnen bieden.
In zoverre komen mijn eerdere voorspellingen in detail uit en blijf ik dus logischerwijze onverminderd bullish over de Duitse economie.

Maar ook moet ik helaas bij mijn verwachting blijven dat we een eerder zo nooit voor mogelijk gehouden afkoppeling van de Nederlande economie van de Duitse gaan zien. 
Nederland heeft na 20 jaar Ponzi met grond- en onroerend goed met enorme structuurproblemen in eigenlijk alle sectoren. Ik vrees daarom voor een langdurige recessie in Nederland en dito uit de hand lopende overheidsfinancien. 
Helaas kan ik geen wezenlijke lichtpunten vinden en imo kunnen alleen draconische bezuinigingen en herstructureringen (in het bijzonder t.a.v. woning- en vastgoedmarkt, onderwijs en gezondheidszorg) Nederland er economisch en financieel weer bovenop helpen. Zelfs een uittrede uit de euurozone is wellicht noodzakelijk om het land langs de weg van devalutie weer concurrerend te maken.. ik zou er voorstander van zijn.

Omdat de Duitse economie geen onroerend goed bubble had en een dito decennilang stagnerende binnenconjunctuur, moest het in een pijnlijk proces haar economie en overheidssector meer concurrerend maken. In het bijzonder is de loonontwikkeling in Duitsland jarenlang sterk achter gebleven. 
Tevens ontleent de Duitse economie nu veel meer dan vroeger impulsen aan haar zich snel ontwikkelende Oosterburen. De baltische regio boomt in stagnerend Europa.
Verder hebben Duitse ondernemingen hun investeringen meest op de emerging markten gericht.

De economische omslag in Duitsland kwam in 2010 nog niet tot uiting in een outperformance van de DAX, maar de zo volledig andere randvoorwaarden voor de Duitse economie moeten voor de komende jaren eigenlijk tot een sterke outperformance voor Duitse beursgenoteerde bedrijven leiden. En natuurlijk ook voor de DAX.

Binnen de DAX verwacht ik dan weer een sterke outperformance voor de autosector.
De in 2010 (verder) sterk oplopende omzetten en winsten (i.h.b. bij BMW en Volkswagen) hebben vanwege recessieangst en europerikelen niettemin tot licht dalende koersen geleid en dito zijn in deze sector de waarderingen nu uitzonderlijk laag.
Wanneer echter het besef doordringt dat er voor de autoindustrie nog veel meer groeijaren in het verschiet liggen zal dat dito ook in (veel) hogere taxaties en waarderingen tot uitdrukking moeten komen. Als geen andere markt is de autosector vanwege de ontwikkelingen in de emerging markten immers gemuteerd van een cyclische naar een groeimarkt.

Hoewel ik al met al over heel veel Duitse bedrijven positief ben, verwacht ik in het bijzonder ook bij Borussia Dortmund een enorme inhaalslag. Niet alleen zijn daar opbrengsten en winsten (eigenlijk als bij geen ander Duits bedrijf) geexplodeerd, anderzijds ligt de waardering momenteel een factor 4 tot 12 lager dan van andere grote Europese voetbalclubs. Dit terwijl deze bovendien opereren in landen waar de economische vooruitzichten allesbehalve met die van Duitsland vergelijkbaar zijn.
"Ik ga de draad maar gewoon hier voortzetten"

Ik doe dat omdat tot op dag van vandaag (Petr ffff haalde de draad terug vanwege de hernieuwde doorbraak door 12000) misschien de grootste hufter  die ooit op een financieel forum zat, BEN STIERIG (slechts één veel van zijn vele aliassen, die hij nodig had om zijn persoonlijke discussiegeschiedenis te vervagen) liegt en bedriegt alsof mijn heel sterke positieve visie van toen op de Duitse economie allemaal niks was.

In de zomer van 2011( (in voorganger draad "DAX of AEX")) zat ik uitgerekend met deze Stierig in een felle discussie over de toen imo fundamenteel volledig onterechte afstort van de DAX (toen in het kielzog van van de S&P500 die door een weerstand zakte.. in onderstaande grafiek goed te zien).

Waar ik toen door deze zelfbenoemde "goeroe" al niet voor uit werd gemaakt!

Ik zag het "allemaal verkeerd". Duitsland was niks etc. 

BMW was volgens hem "helemaal niet ondergewaardeerd" en  kon zelfs  "zo terug"  naar de Pre Lehman Low van 17 euro van 2007 etc.
Maar BMW  liep in plaats daarvan dus wel naar 117 euro : Smile

Dat scheelt maar één cijfer.

En omdat ik volkomen  overtuigd was dat mijn afwijkende MACRO analysie van Duitsland de juiste was, opende ik die draad aan het begin van 2012.

En moet je zien wat voor een call  mijn DAX-draad als geheel (los van de inhoudelijke aspecten, die ook  alle VOL de roos troffen) is geweest. En Stierig weer eens opzichtig faalde . Maar dat moet weggemoffeld worden.


[Afbeelding: DAX-5-JAAR.jpg]

DAX meer dan verdubbeld.. Terwijl ze meer dan 100 jaar bestaat.
Dus meer van de helft van de huidige waarde van soms honderden miljarden euro  hebben die bedrijven alleen in de afgelopen 5 jaar gemaakt.

Een Call ook tegen de heersende opvattingen in, midden in de Euro-crisis, ten aanzien wat toen door velen nog steeds als de  zieke man van Europa waargenomen werd.

STIERIG heeft vanaf het moment dat het allemaal zichtbaar werd (en dat wa sal heel snel.. want hoe ongelofelijk explosief startte de DAX inderdaad in het jaar 2012) de kluit op alle mogelijke manieren met zijn bekende  vervalsende statistiekjes bedrogen, die draad lopen te saboteren en zelfs al mijn draden als een ware psychopaat lopen te zieken.

Wat kan  die gast ook JURIDISCH worden uitgekleed als beleggers die schade van zijn vervalsing en misleiding denken te hebben ondervonden dat willen.

Met zulke schoften aan boord heeft IEX sowieso  geen integriteit en geen  legitimiteit.

http://beurszout.nl/iex/stierig/